Til disse arrangementer er alle velkomne - både børn og voksne med tilknytning til Skov-hastrup samt deres gæster.
De fleste arrangementer er gratis. Til høstfesten opkræves dog entre, som blandt andet dækker udgifter til mad, leje af telt og musik.

Hvis festerne og arrangementerne skal bestå og dermed gøre Skov-hastrup mere levende, kræver det frivillig hjælp. Bylaugets medlemmer er allerede frivillige, og lægger noget arbejde i at få arrangementerne stablet på benene.

Ved disse lejligheder sender Skov-Hastrup Bylaug en opfordring til byens beboere om af give en hånd med i forbindelse med de nævnte arrangementer - både før og efter.