Vandværket i Skov-Hastrup by leverer drikkevand til Skov-Hastrup, Særløse og spejderhytterne i skoven

Det skal fremhæves at Skovhastrup Vandværk er en forening, hvor det må være er i aftagernes interesse at arbejdet med den daglige drift, er så enkel som muligt at udføre. Dette vil sikre den bedste økonomi for alle implicerede.
 
Der er forskellige regler som Lejre Forsyning pålægger vandværkets bogholderi blandt andet at Skovhastrup Vandværk leverer data beskrivende de enkelte andelshaveres vandforbrug i de første to uger af januar. De oplyste data skal kommunen anvende til fakturering af de enkelte interessenters udledningsafgift. Derfor er det ikke kun for vandværket af stor betydning at vandmåleren bliver aflæst hvert år.
Dette er årsagen til at Skovhastrup Vandværk ytrer ønske om at en måleraflæsning skal foretages omkring den 31 december. Hvis en forbruger fra Skovhastrup Vandværk ved at man ikke kan levere aflæsningen omkring årsskiftet, er man velkommen til i ”utide” at aflæse måleren og aflevere dataene til kassereren eller et andet medlem af vandværkets bestyrelse.
 
På den ordinære generalforsamling i marts 2013 blev det vedtaget at Skovhastrup Vandværk kan opkræve en afgift for kontrolaflæsning på 500 kroner + moms, afgiften skal betales hvis aflæsningskort ikke afleveres til kassereren rettidigt.