Omdelt i postkasserne tirsdag 12. marts - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 26. marts 2023 kl. 18.30 på Skovhastrupvej 2

Indkomne forslag skal sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller afleveres i postkassen Skovhastrupvej 2 senest fredag den 22. marts kl. 20.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Taksblad – orientering
 5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Bestyrelsens forslag 
  1. Vedtægtsændring – det gennemstregede udgår 
   $8 - Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest fire dage før generalforsamlingen. den 15. februar 
  2. Fusion med andet vandværk 
 8. Valg af medlemmer og suppleanter.
  1. Medlem – Jannik Stokholm – udtræder 
  2. Medlem – Sebastian Nielsen – ønsker genvalg 
  3. Medlem – Sanne Solmer-Hansen, ønsker genvalg 
  4. Suppleant – Jørgen Thomasen, ønsker genvalg 
  5. Suppleant – vakant 
 9. Valg af revisorer og revisor suppleant.
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen,

Skovhastrup Vandværk.

 

Vandværket i Skov-Hastrup by leverer drikkevand til Skov-Hastrup, Særløse og spejderhytterne i skoven

Det skal fremhæves at Skovhastrup Vandværk er en forening, hvor det må være er i aftagernes interesse at arbejdet med den daglige drift, er så enkel som muligt at udføre. Dette vil sikre den bedste økonomi for alle implicerede.
 
Der er forskellige regler som Lejre Forsyning pålægger vandværkets bogholderi blandt andet at Skovhastrup Vandværk leverer data beskrivende de enkelte andelshaveres vandforbrug i de første to uger af januar. De oplyste data skal kommunen anvende til fakturering af de enkelte interessenters udledningsafgift. Derfor er det ikke kun for vandværket af stor betydning at vandmåleren bliver aflæst hvert år.
Dette er årsagen til at Skovhastrup Vandværk ytrer ønske om at en måleraflæsning skal foretages omkring den 31 december. Hvis en forbruger fra Skovhastrup Vandværk ved at man ikke kan levere aflæsningen omkring årsskiftet, er man velkommen til i ”utide” at aflæse måleren og aflevere dataene til kassereren eller et andet medlem af vandværkets bestyrelse.
 
På den ordinære generalforsamling i marts 2013 blev det vedtaget at Skovhastrup Vandværk kan opkræve en afgift for kontrolaflæsning på 500 kroner + moms, afgiften skal betales hvis aflæsningskort ikke afleveres til kassereren rettidigt.