Skov-Hastrup Bylaug bliver bestyret af en samling af byens kvinder og mænd. De bliver valgt på laugets generalforsamling en gang om året til at varetage landsbyens interesser officielt og på beboernes vegne. Det koster kr. 150,- om året at være medlem og kontingentet opkræves af en fra bestyrelsen.

Vedtægerne findes på hjemmesiden Skov-Hastrup.dk.
 

 

Skov-Hastrup landsby ligger midt på Sjælland, lidt nord for Bidstrup skovene og hører under Lejre kommnue (tidligere Hvalsø). Skov-Hastrup er en lille landsby med ca. 40 hustande (inkl. omegn).

I løbet af året afholdes forskellige aktiviteter som fastelavnsfest, sankthansfest og høstfest samt sammenkomster ved byens gadekær.

 

Formålet med hjemmesiden, er at informere og samle information om aktiviteter og andre nyttige informationer om Skov-Hastrup by. Både for eksisterende beboere og for kommende naboer eller tilflyttere.

Skov-hastrup Bylaug