På Skov-Hastrups generalforsamling den 27. marts 2003, blev det besluttet at hjemmesiden skov-hastrup.dk skal drives af sponsorater.

Sponsoratets størrelse er fastsat til kr. 200 inkl. moms og gælder for et år ad gangen.

Sponsorater kan kun tegnes af husstande eller erhverv, som har en tilknytning til Skov-Hastrup by.
Inden sponsorater publiceres på hjemmesiden skov-hastrup.dk, forbeholder bylaugets bestyrelse sig ret til at afvise eller rette i indholdet. Hvis indholdet afvises eller rettes, underrettes sponsoren.

Man kan ikke selv rette indholdet direkte på skov-hastrup.dk. Rettelser sendes til webmaster, som foretager rettelserne ved første lejlighed. Rettelser og tilføjelser kan ske gennemsnitligt én gang i kvartalet. En sponsorside må som udgangspunkt indeholde 4 billeder og 10 A4 tekstsider.

Ønsker du at tegne et sponsorat, bedes du sende en e-mail som indeholder følgende: